Voor ons is IT  een zeer belangrijk element in de bedrijfsvoering van elke organisatie.  IT ondersteunt verschillende niveau’s binnen een onderneming zoals oa. productieprocessen,logistiek, een betere connectie en samenwerking van de verschillende bedrijfsafdelingen, het verzekeren van toegang tot alle bedrijfsinformatie, het efficiënter laten werken van de onderneming,…

De technische capaciteiten van  IT leidt tot een betere dienstverlening aan de klant en een sterker aanbod, waarmee een bedrijf zich kan onderscheiden van de concurrentie. IT is niet louter een hulpmiddel, het in deze tijd een vitaal orgaan binnen ondernemingen.

Nexu vindt volgende zaken belangrijk:

  • Een eerste uitgangspunt daarbij is het verzekeren van de continuïteit. Als IT een strategische tool is geworden, cruciaal voor de dagdagelijkse bedrijfsvoering, dan moet de beschikbaarheid ervan krachtig verzekerd zijn.
  • Een tweede vereiste is dat interne IT resources maximaal moeten bijdragen tot de bedrijfsdoelstellingen, tot de differentiatie en dus uiteindelijk tot de competitiviteit en de bottom-line van de business.
  • Tot slot moet er in een wereld van snelle technologische veranderingen steeds meer flexibiliteit in de IT worden ingebouwd. Nieuwe dienstverlening, nieuwe mogelijkheden en applicaties moeten door de IT-omgeving naadloos kunnen worden ondersteund, zowel vandaag als morgen.
  • Communicatie is van levensbelang. Een goede afstemming van de noodzaken van de klant met ons zorgt voor het beste resultaat. Dit wordt in de IT wereld vaak vergeten. We gaan er dan ook van uit dat praten werkt.

Kortom, een goede samenwerking waarbij wij voorzien in een performante IT-omgeving en know-how geeft het beste resultaat voor u als klant.